Barn med funktionsvariationer på kulturskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:157 Barn med funktionsvariationer på kulturskolan

av Eva Lohman (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Endast hälften av de kommunala kulturskolorna erbjuder verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. På vissa kulturskolor får de inte ens delta i den ordinarie verksamheten. Flera aktörer menar att detta handlar om en faktisk diskriminering av barn, då detta stadgas inte bara i FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter utan också i enligt barnkonventionen och en rad andra konventioner. 

Häromveckan debatterade riksdagen regeringens förslag om ändringar i diskrimineringslagen, om diskriminering i form av bristande tillgänglighet för bland annat funktionshindrade. Parallellt bereder regeringen utredningen som sett över förslag till bättre möjligheter att motverka diskriminering, i synnerhet inom skolan. Även den kulturskoleutredning som regeringen mottog förra året innehåller en rad spännande perspektiv och idéer. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser kultur- och demokratiministern att agera för att stärka förutsättningarna för barn med funktionsvariationer att ta del av kulturskolornas verksamhet?