Barn med funktionsnedsättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 november 2011

Interpellation: Barn med funktionsnedsättning

Interpellation 2011/12:82 av Vestlund, Börje (S)

den 1 november

Interpellation

2011/12:82 Barn med funktionsnedsättning

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

I dag finns ett omfattande samhälleligt skydd för barn som har stora funktionsnedsättningar. Det är allt från vårdbidrag, avlastningshem, bilbidrag etcetera. För att få del av detta stöd krävs dock att man har ett barn som har stor funktionsnedsättning och ofta flera olika funktionsnedsättningar, så kallat multihandikapp. Många föräldrar har barn som har någon mindre funktionsnedsättning som någon gång ibland innebär att barnet måste få särskild vård eller uppmärksamhet, och detta kan göras inom ramen för gällande regler. Men sedan finns mellangruppen. De barn som till exempel hamnar i skov behöver ha en förälder hemma och kan behöv ha särskilda hjälpmedel periodvis. Eller som kanske under perioder klarar sig i förskola, skola och skolbarnomsorg men sedan under kortare eller längre perioder behöver vara hemma eller på sjukhus. Dessa barns föräldrar kan inte få vårdbidrag, utan får använda sig av VAB-dagar, föräldraledighet med mera. Men även dessa förmåner tar ju slut förr eller senare och då återstår för föräldrarna att vara hemma utan ersättning eller att gå och jobba. Föräldrarna kan då känna stor otillräcklighet, eftersom barnet kanske skulle ha behövt sin förälder hemma just då. Till detta kommer att hjälpmedel för funktionsnedsatta också kan vara en betydande kostnad för dessa familjer.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Har statsrådet för avsikt att se över regelverket för ersättning för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning som inte ger möjlighet till vårdbidrag?