barn- och ungdomspsykiatrin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: barn- och ungdomspsykiatrin

Interpellation 2000/01:365 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 5 april

Interpellation 2000/01:365

av Chatrine Pålsson (kd) till socialminister Lars Engqvist om barn- och ungdomspsykiatrin

Den ökande psykiska ohälsan bland barn är alarmerande. På tio år har antalet hjälpsökande till barn- och ungdomspsykiatrimottagningar fördubblats. Barnens problematik har blivit svårare, och allt yngre barn tvingas i dag söka professionell hjälp.

Men för många barn som mår dåligt dröjer insatserna. Ofta är det bara de allra mest akuta fallen, där barnen är en fara för sig själv eller för omgivningen, som får omedelbar hjälp. Förhållandevis lindriga tillstånd förvärras i de långa köerna.

Ungdomar som ursprungligen sökt hjälp för att komma igenom en pubertetskris får hjälp först när nedstämdheten fördjupats i en allvarlig, kanske livshotande, depression. Hyperaktiva barn kan i vissa fall få vänta i åratal på diagnos. Därmed uteblir också adekvat stöd i form av extra lärarresurser och assistenthjälp i skolan.

Besparingarna inom skola, barnomsorg och förskola kan till en del förklara anstormningen av patienter till BUP. För att komma till rätta med problemen krävs det mer pengar till skola, förskola och den vanliga barnhälsovården vid sidan av en satsning på den psykiska barn- och ungdomsvården. Men det krävs också förslag som långsiktigt kan råda bot på att våra barn mår dåligt.

Vad avser ministern göra på kort och lång sikt för att komma till rätta med kötider för barn till barn- och ungdomspsykiatrimottagningar?

Vad avser ministern göra för att förstärka barnhälsovården?

Vad avser ministern göra för att skapa tid och möjligheter att tidigt se och komma till rätta med barn som gränsar till psykisk ohälsa?