Bankernas kontanthantering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 21 juli 2022

Interpellation: Bankernas kontanthantering

Interpellation 2012/13:45 av Andersson, Ulla (V)

den 19 oktober

Interpellation

2012/13:45 Bankernas kontanthantering

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Allt fler banker upphör nu med kontanthantering. En del upphör helt, andra inför stora restriktioner, till exempel genom att tvinga bankkunderna att beställa kontanter två dagar i förväg.

På ett övergripande plan är det positivt att hanteringen av kontanter minskar i samhället, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. Och utvecklingen är tydlig – ca 70 procent av alla köp sker i dag med kontokort.

Den här utvecklingen ställer emellertid till problem för många individer och grupper i samhället. Många har aldrig hanterat kontokort och har svårt med internet med mera. Det är inte ansvarsfullt av bankerna att inte tillhandahålla grundläggande kontanthantering.

Därför vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta något initiativ för att tvinga de stora affärsbankerna att upprätthålla någon form av kontanthantering?