Avvisning och utvisning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 mars 2016

Interpellation: Avvisning och utvisning

Interpellation 2015/16:424 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2015/16:424 Avvisning och utvisning

av Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Antalet flyktingar som sökt och söker sig till Sverige är rekordstort. Över 160 000 sökte asyl förra året. Prövningen av dessa ärenden innebär att vi redan nu ser långa handläggningstider och stora problem att under väntetiden ordna för att människor ska ha någonstans att bo och få hjälp att klara sitt uppehälle.

Alla kommer inte att få sina ansökningar beviljade. Det innebär också att många är skyldiga att lämna landet.

Regeringen har gett Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården ett särskilt uppdrag att effektivisera arbetet kring personer som ska återvända efter avslag på sina asylansökningar. Inrikesminister Anders Ygeman har i medierna sagt att det kan röra sig om så många som 80 000 personer de närmaste åren. Det kommer i så fall att kräva radikalt ändrade prioriteringar och många insatser. Särskilt viktigt är det givetvis att korta handläggningstiderna och åstadkomma rutiner som inte underlättar för personer att efter lagakraftvunnen dom strunta i beslutet. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

– Vilka konkreta åtgärder är statsrådet och regeringen beredda att vidta för att möjliggöra fler utvisningar och avvisningar för att nå den nivå som statsrådet uttryckt? 

– Finns det behov av att efterfråga berörda myndigheters synpunkter på lagstiftningen och regler som skapar svårigheter i arbetet?