Avtal om medfinansiering av en ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 31 maj 2013

Interpellation: Avtal om medfinansiering av en ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden

Interpellation 2012/13:433 av Nilsson, Ingemar (S)

den 21 maj

Interpellation

2012/13:433 Avtal om medfinansiering av en ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden

av Ingemar Nilsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sundsvalls kommun träffade 2009 ett avtal med Trafikverket om medfinansiering av en ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden med 250 miljoner kronor. Syftet med att kommunen satsade pengar i ett statligt projekt var att tidigarelägga byggandet av bron. Kommunen ville av miljö- och framkomlighetsskäl styra bort den tunga genomfartstrafiken från stadens centrum. Enligt avtalet skulle en broavgift tas av den tunga trafiken som kör över den nya bron, och personbilar skulle vara avgiftsbefriade.

Trafikverket har på regeringens uppdrag föreslagit en avgift även för personbilstrafiken. Enligt ett frågesvar från infrastrukturministern har frågan aktualiserats ”i samband med beredningen av infrastrukturpropositionen som lades fram till riksdagen förra hösten. I samband med detta arbete gjordes en uppföljning av gällande plan varvid frågan om bristerna i finansieringsdelen i nämnda avtal aktualiserades.”

Med andra ord saknar regeringen pengar för att fullfölja sin plan, varför Trafikverket fick i uppdrag att förhandla med kommunen. Nu skulle även personbilarna betala avgiften, vilket enligt beräkningar skulle kosta Sundsvallsborna 1,6 miljarder utöver de avtalade 250 miljoner kronor man redan bidragit med. Enligt medieuppgifter använder staten andra angelägna infrastrukturprojekt som brickor i ett förhandlingsspel för att kommunen ska frångå avtalet. Dessa förhandlingar beskrivs av vissa som mer utpressning än förhandling.

I en interpellationsdebatt den 17 maj i år om trängselskatt i Göteborg slog infrastrukturministern fast vikten av att ingångna avtal ska gälla.

Mina frågor till statsrådet blir därför:

Varför avser statsrådet och regeringen att hålla fast vid ett ingånget avtal i fallet med trängselskatt i Göteborg, men inte när det gäller avgiftsfri personbilstrafik på E4 i Sundsvall?

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att det i Trafikverkets uppdrag ”att inom ramen för gällande avtal med kommunen förhandla fram en fungerande lösning” ingår att förmå kommunen att frångå avtalet i utbyte mot kommande angelägna nationella satsningar i infrastrukturen?