Avstannande fiberutbyggnad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 mars 2012

Interpellation: Avstannande fiberutbyggnad

Interpellation 2011/12:253 av Green, Monica (S)

den 17 februari

Interpellation

2011/12:253 Avstannande fiberutbyggnad

av Monica Green (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. Tyvärr varierar tillgången och hastigheten på nätet stort över landet. För att klara bredband med hög hastighet och kvalitet behövs det fiber. Nu finns en stor risk att fiberutbyggnaden i Sverige får ett tvärstopp.

Post- och telestyrelsen (PTS) har infört en prisreglering som får omfattande negativa bieffekter. PTS prisreglering motsvarar endast lite drygt hälften av kostnaden för investeringen. Därmed blir investeringen olönsam och PTS skapar ett tvärstopp för utbyggnad av fiber i Sverige.

I praktiken är det bara den reglerade operatören som kan göra detta, vilket innebär att PTS agerande skapar en betydande risk för en återmonopolisering av marknaden.

Övriga aktörer tvingas sänka sina priser med 10–30 procent för att matcha den reglerade operatörens pris. De flesta andra aktörer är stadsnät. Redan vid en sänkning med 5 procent av marknadspriset har majoritet av stadsnäten, i en rapport till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), uppgivit att det blir problem, vid en 25-procentssänkning skulle de avveckla verksamheten.

Om PTS reglering kvarstår blir effekten, enligt SKL, att kommunerna som äger stadsnät tvingas att skriva ned värdet på infrastrukturen. Det är givetvis helt oacceptabelt.

Detta kommer även att innebära ett utbyggnadstopp för fiber i synnerhet i glesbygd, samt att nedskrivningsbehov kommer att uppstå vilket kommer att leda till sämre kommunal ekonomi.

Delar statsrådet oron som Sveriges Kommuner och Landsting och andra visar över att utbyggnaden av fiber kommer att upphöra i glesbygden som en direkt följd av PTS reglering?

Vad avser statsrådet att göra så att det återigen blir ekonomiskt möjligt att bygga fibernät i Sverige?