Avregleringen av bilbesiktningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 april 2014

Interpellation: Avregleringen av bilbesiktningen

Interpellation 2013/14:371 av Björck, Patrik (S)

den 20 mars

Interpellation

2013/14:371 Avregleringen av bilbesiktningen

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Avregleringen av bilbesiktningen har inte varit helt enkel. Regeringen valde att genomföra avregleringen trots att deras egen utredning pekade på att nyttan med en avreglering var minst sagt diskutabel. Risker som det pekades på var bland annat högre kostnader för bilisterna och kvalitetsproblem. När avregleringen trots allt drevs igenom visade det sig att marknadens intresse var svalt. För att få in privata ägare tvingades man mer eller mindre att skänka bort delar av Bilprovningen. Med andra ord, en ideologiskt driven avreglering där skattebetalarnas tillgångar såldes för billigt för att lösa ett problem som inte fanns.

Det kommer nu klagomål på att priserna har blivit högre och att bilägarna tycker att det blivit krångligare med bilbesiktningen.

Jag har följande frågor till statsrådet Norman:

Blev resultatet av avregleringen den som regeringen syftade till med sitt beslut?

Avser statsrådet att ta initiativ till att rätta till de problem som många bilägare upplever?