Avregleringen av apoteksmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 maj 2014

Interpellation: Avregleringen av apoteksmarknaden

Interpellation 2013/14:448 av Monica Green (S)

Interpellation 2013/14:448 Avregleringen av apoteksmarknaden

av Monica Green (S)

till Socialminister Göran Hägglund (KD)

 

I åtta år har regeringen konsekvent prioriterat skattesänkningar och privatiseringar före en väl fungerande välfärd. Ideologiska marknadsexperiment som försämrat i stället för att förbättra service och välfärd för medborgarna har avlöst varandra. Ett sådant exempel är avregleringen av apoteksmarknaden 2009.

Före avregleringen hade Sverige ett av världens säkraste och mest kostnadseffektiva distributionssystem för läkemedel med en hög kundnöjdhet. Fem år efter avregleringen kan vi konstatera allvarliga brister och försämringar på apoteksmarknaden. Ingen har samhällsansvaret trots att läkemedelsförsörjning är en viktig del av vårdkedjan. Kundservicen har försämrats när lagerstatus hos andra apotek inte finns tillgänglig.

Pensionärsföreningarna har hört till de mest kritiska rösterna till avregleringen. Risken för att deras medlemmar skulle få sämre service ansågs hög. Framför allt framfördes oro kring huruvida lagerhållning av läkemedel skulle försämras när fler små enheter etablerades. Många äldre har begränsade eller inga möjligheter att jaga efter sitt läkemedel på flera apotek.

Fler apotek har öppnat men tillgängligheten till medicin har försämrats då medicinlagren på apoteken minskat och mediciner i större utsträckning inte finns inne. Tid för rådgivning har minskat vilket riskerar att öka felaktig läkemedelsanvändning. Dessa försämringar har resulterat i att förtroendet för apoteken hos befolkningen har sjunkit.

Vad avser socialministern att göra för att säkra medicinförsörjningen i hela landet?

Vad avser socialministern att göra för att förtroendet för apoteken ska öka igen?