Avmattat bostadsbyggande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:100 Avmattat bostadsbyggande

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I stora delar av Sverige finns i dag ett skrikande behov efter nya bostäder, och i många städer är det nästan omöjligt för många unga att ta sig in på bostadsrättsmarknaden. Antalet påbörjade bostäder har minskat med en tredjedel sedan toppnoteringen 2017, och i Stockholmsområdet har bostadsrättsbyggandet mer än halverats.

Häromdagen kom Sveriges Byggindustriers konjunkturbarometer, som visar på att bostadsbyggandet fortsätter att mattas av under 2020, trots att behovet aldrig varit större. Sveriges Byggindustrier pekar ut kreditrestriktionerna som en av orsakerna till att nybyggnationerna sjunker.

Regeringen har tillsammans med C och L bestämt att återinföra investeringsstödet till hyresrätter – men det har tidigare visat sig att det är en ineffektiv åtgärd. Statistiken visar att hyresrättsproduktionen föll under perioden med investeringsstöd. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

  1. Har statsrådet någon plan för att motverka de negativa effekter som amorteringskravet lagt på nybyggnationen?
  2. Hur ska statsrådet motverka den negativa trenden när det gäller nybyggnationer?
  3. Varför återinförs investeringsstödet när det gäller hyresrätter – trots att det är både dyrt och ineffektivt?