Avgiftsfria nationellt godkända idrottsutbildningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:49 Avgiftsfria nationellt godkända idrottsutbildningar

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

En av de huvudsakliga utgångspunkterna bakom behovet av gymnasiala idrottsutbildningar är att möjliggöra för elitidrottande ungdomar att kombinera elitsatsning inom vald idrott med gymnasial utbildning.

Ämnet specialidrott ges i dag inom ramen för riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Utbildningarna omfattar nästan 9 000 elever fördelade på 350 skolor.

Skolverket genomförde under 2017 en översyn av de gymnasiala idrottsutbildningarna i samråd med bland andra Riksidrottsförbundet och SKL.

Vid översynen identifierades flera områden som är i behov av åtgärder. Det finns två större problemområden där det ena problemet är den bristande enhetligheten när det gäller bedömningsgrunderna för de olika specialidrottsförbundens tillstyrkan. Detta skapar en otydlighet för huvudmännen .

Det andra problemet som uppstått gäller frågan om avgiftsfrihet. Där har exempelvis Berga naturbruksgymnasium fått kritik eftersom deras NIU häst förutsätter att elever har med sig sin egen häst. Skolan överväger nu att lägga ned hästprogrammet eftersom det inte går att satsa på elitnivå utan egen häst. Detta gäller rimligtvis även andra sporter som hockey, skidåkning med mera, där elitsatsning kräver egen utrustning.

Om det även fortsättningsvis ska vara möjligt att kombinera elitsatsning inom idrott och "vanliga" gymnasiestudier så behöver regelverket kring avgiftsfri utbildning i förhållande till RIG och NIU ses över. Detta är något som Skolverket också tar upp i sin hemställan från den 3 mars 2018.

Mina frågor till utbildningsminister Anna Ekström blir därför:

 

  1. Kommer ministern och regeringen att se över regelverket kring NIU och RIG vad gäller kravet på avgiftsfri utbildning?
  2. Kommer ministern och regeringen att vidta andra åtgärder så som Skolverket skrivit i sin hemställan från 3 mars 2018?