Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 juli 2022

Interpellation: Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

Interpellation 2013/14:13 av Ekeroth, Kent (SD)

den 24 september

Interpellation

2013/14:13 Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Den 2 september fick Sverige beskedet att en icke vald tjänsteman på Migrationsverket beslutat att alla syrier som söker asyl ska få bifall och dessutom att uppehållstillstånden ska vara permanenta.

Detta beslut får enorma konsekvenser för Sverige och är inget annat än ett stort avsteg från den officiella linje som regeringen hållit utåt om att ha en reglerad invandring.

Jag har följande frågor till statsrådet Tobias Billström:

Anser Tobias Billström numera att Sverige inte ska ha en reglerad invandring?

Om nej, varför tar inte statsrådet initiativ till någon åtgärd med anledning av det beslut som Migrationsverket tagit?