Åtgärder mot varsel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 november 2012

Interpellation: Åtgärder mot varsel

Interpellation 2012/13:79 av Hultqvist, Peter (S)

den 31 oktober

Interpellation

2012/13:79 Åtgärder mot varsel

av Peter Hultqvist (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Under september månad i år varslades 7 300 personer om uppsägning från sina arbeten. Det är en ökning motsvarande 60 procent på ett år. Samtidigt har antalet lediga platser minskat med 15 procent i jämförelse med förra året. Hittills i år har 50 000 personer varslats.

Inom SSAB har nu 450 personer varslats, varav 200 i Borlänge. I denna situation är det viktigt att även regeringen agerar. Det handlar om att vidta åtgärder som kan överbrygga konjunkturen, dels för att företagen ska kunna behålla kompetent arbetskraft, dels för att ge den enskilde individen bredare möjlighet till utveckling och eventuellt finna andra arbeten.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att överbrygga och motverka lågkonjunkturens konsekvenser för företag och enskilda individer?