åtgärder mot överfiske

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 december 2002

Interpellation: åtgärder mot överfiske

Interpellation 2002/03:58 av Thorén, Sverker (fp)

den 22 november

Interpellation 2002/03:58

av Sverker Thorén (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om åtgärder mot överfiske

Sverige har dragits inför EG-domstolen, anklagade för att ha överskridit tillåtna fiskekvoter. Den svenska regeringen riskerar att fällas för överfiske och för brister i kontrollen av fisket. Målet i EG-domstolen handlar formellt om att Sverige under åren 1995 till 1996 överskred ett tiotal fångstkvoter för en rad olika fiskarter såsom bland annat torsk och makrill.

Den svenska regeringen kritiseras för att man inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att inspektera och registrera fångsterna, att man inte straffat de yrkesfiskare som fiskat för mycket och att man inte i tid förbjudit fiske när kvoterna ansetts uttömda.

I en skrivelse till kommissionen erkänner regeringen tidigare överträdelser och att kontrollen varit bristfällig under de aktuella åren men framhåller att "stora förbättringar gjorts för att förbättra kontrollverksamheten". Den svenska regeringen har dock inte lyckats övertyga kommissionen om att så är fallet. En taleskvinna för EU:s fiskeridirektorat säger enligt tidningen Göteborgs-Posten den 10 november 2002: "Kommissionen är inte övertygad om att Sverige infört effektiva kontroll- och övervakningsåtgärder för att försäkra att kvoterna respekteras, och att sanktionsnivåerna är tillräckliga för att avskräcka människor från att begå överträdelser." EU-kommissionen finner därför skäl till att fortsätta att driva rättsprocessen mot Sveriges agerande i fiskefrågan.

Från Folkpartiets sida är det mycket angeläget att rovdriften på havets resurser stoppas. Torskbestånden i Östersjön och Västerhavet är ett exempel på en fiskeart som allvarligt hotas. Folkpartiet vill bland annat sänka fiskekvoterna till forskarnas rekommendationer, skärpa kontrollen av fångstmetoder och fiskekvoter samt verka för en snabb och genomgripande reform av EU:s fiskepolitik. Vi måste lägga stor kraft på att få till stånd en internationell samverkan men kan och måste också agera nationellt.

För att nå internationell trovärdighet för skarpa krav i dessa frågor är vårt nationella agerande av allra största vikt. Ska Sverige kunna vara pådrivande i förhandlingarna om EU:s nya gemensamma fiskepolitik måste vi städa framför egen dörr.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag fråga statsrådet:

1.Vilka konkreta förändringar har gjorts efter de perioder (1995@1996 och 1997) då Sverige enligt EU brustit i tillräckliga åtgärder för att inspektera och registrera fångsterna, straffa dem som fiskat för mycket och inte i tid förbjudit fiske när kvoterna ansetts uttömda?

2.Eftersom kommissionen trots detta inte är övertygad om att Sverige infört effektiva kontroll- och övervakningsåtgärder samt att sanktionsnivåerna är tillräckliga @ vilka åtgärder avser statsrådet att vidta?