Åtgärder mot olagliga avknoppningar och utkrävande av ansvar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Åtgärder mot olagliga avknoppningar och utkrävande av ansvar

Interpellation 2010/11:145 av Ygeman, Anders (S)

den 11 januari

Interpellation

2010/11:145 Åtgärder mot olagliga avknoppningar och utkrävande av ansvar

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Under förra mandatperioden har flera kommuner genomfört avknoppningar och utförsäljningar av kommunal verksamhet som ofta har varit en dålig affär för kommunerna. Exempel på riktigt dåliga affärer är när Stockholms stad har sålt 25 förskoleenheter för sammanlagt 3 miljoner samtidigt som vinsten första åren var 10 miljoner kronor. Ett annat exempel är hemtjänsten i Vantör som sålde en verksamhet för 69 500 kronor och verksamheten samma år redovisade en vinst på nästan 3 miljoner kronor. Utförsäljningen i Vantör har prövats av både kammarrätten och Regeringsrätten som nu slår fast att Stockholms stads utförsäljning var olaglig. Tidigare har kammarrätten även slagit fast att utförsäljningen av Tibble gymnasium i Täby var olaglig.

Trots upprepade lagbrott saknar Regeringsrättens dom betydelse om kommunerna väljer att strunta i att rätta sig efter domen. Stockholms stad kommer inte att ställas till svars för att avknoppningarna av hemtjänsten var olagliga. Avtalen med företagen påverkas inte och inte heller ansvarsfrågan, vilket innebär att inget händer och att skattebetalarna inte kommer att få tillbaka några pengar.

Mina frågor till statsrådet är:

Vilka åtgärder vad avser regelverk eller på annat sätt avser statsrådet att vidta för att kommunerna ska följa lagen och Regeringsrättens dom om olagliga avknoppningar?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta så att ansvariga politiker kan ställas till svars om man medvetet bryter mot lagen?