Åtgärder mot ny narkotika och nya droger

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 6 juli 2022

Interpellation: Åtgärder mot ny narkotika och nya droger

Interpellation 2014/15:144 av Anders Hansson (M)

Interpellation 2014/15:144 Åtgärder mot ny narkotika och nya droger

av Anders Hansson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I massmedierna har vi med stor oro kunnat följa hur drogen Spice både i Sverige och utanför vårt lands gränser lett till elände, förtvivlan och även i vissa fall dödsfall. Flertalet av de drabbade är ungdomar, och vi kan bara föreställa oss den sorg och tragedi som drabbat deras familjer och vänner.

Spice är ett samlingsnamn för syntetiska cannabinoider som ger ett väldigt starkt cannabisliknande rus. Flera av de aktiva ingredienserna är narkotikaklassade i Sverige.

På grund av att ämnet är såpass kraftfullt samt att det intas tillsammans med andra starka ämnen, bland annat aceton och olika kryddor, bedöms det finnas en klar risk för överdosering. Tidigare missbrukare hävdar att drogen Spice är bland de farligaste drogerna vi har i Sverige då den är billig, lättillgänglig och mycket beroendeframkallande.

Våra brottsbekämpande myndigheter arbetar aktivt för att förhindra att fler ungdomar kommer i kontakt med drogen Spice, men likväl kan vi dagligen läsa om fler ungdomar som fått sidoeffekter och skador efter att ha testat drogen.

Situationen är ohållbar, och Sverige måste ge våra myndigheter och organisationer de bästa förutsättningarna att kunna bekämpa denna drog.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att förhindra att fler ungdomar utsätts för drogen Spice och andra droger med olika kemiska sammansättningar?

Jag vill också fråga ministern vilka initiativ han kommer att ta för att bistå de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete mot såväl nya som kända droger och narkotika.

Kan vi förvänta oss några initiativ av ministern om straffskärpningar avseende narkotikabrott?