Åtgärder mot jobbkrisen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 mars 2009

Interpellation: Åtgärder mot jobbkrisen

Interpellation 2008/09:277 av Östros, Thomas (s)

den 26 januari

Interpellation

2008/09:277 Åtgärder mot jobbkrisen

av Thomas Östros (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige har sedan det andra kvartalet år 2008 haft en negativ ekonomisk tillväxt. Antalet arbetslösa har på två år, enligt SCB, ökat med över 20 000 personer. Trots det allvarliga läget har regeringen agerat uppseendeväckande passivt.

Finansdepartementets myndighet Konjunkturinstitutet kom i december med en mycket dyster prognos. Sysselsättningen bedöms minska med närmare 150 000 personer, arbetslösheten tros bli den högsta på över tio år, tillväxten blir i år negativ för första gången sedan 1993 och myndigheten gör bedömningen att underskotten i den offentliga sektorn beräknas växa och bli minst lika stora som de överskott som regeringen övertog.

I det allvarliga läge Sverige befinner sig i behövs investeringar för att skapa jobb. Om regeringens passiva politik tillåts fortsätta riskerar krisen att bli än allvarligare, underskotten öka än mer och arbetslösheten bli ännu högre. Nu måste skarpa insatser till.

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder med anledning av Konjunkturinstitutets prognos om 150 000 färre jobb, mycket hög arbetslöshet, negativ tillväxt och skenande offentliga underskott?