Åtgärder mot energidrycker

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 november 2009

Interpellation: Åtgärder mot energidrycker

Interpellation 2009/10:27 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 14 oktober

Interpellation

2009/10:27 Åtgärder mot energidrycker

av Gunvor G Ericson (mp)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Energidrycker en hälsofara!

På senare tid har det blivit allt vanligare att både barn och vuxna dricker energidrycker. De flesta är utan vetskap om vad vissa av dessa innehåller, drickandet går allt längre ned i åldrarna och allt fler burkar konsumeras per dag.

Energidrycker med taurin och koffein uppfattas av fler och fler som ett samhällsproblem. I våras införde Ica Supermarket i Björksätra, Sandviken, 18 års åldersgräns efter vädjan från lärare då de tydligt märkt att elever blir speedade, får koncentrationssvårigheter och att de blir oroligare.

Flera leverantörer av energidrycker önskar nu dessutom lansera en koncentrerad energidryck som kallas shot. Det handlar om små femcentilitersflaskor med samma mängd koffein och taurin som i burkarna på 25 centiliter.

Vad är energidrycker?

Energidryck är en dryck med tillsatser av uppiggande preparat, till exempel koffein i form av syntetiskt koffein eller guarana, och vattenlösliga vitaminer. Andra vanliga ingredienser är glukuronolakton och aminosyran taurin. Koffeinet i dessa drycker motsvarar ungefär en kopp kaffe per 25-centilitersburk. Dryckerna marknadsförs ofta med påståenden om ökad reaktions- och koncentrationsförmåga, ökad prestationsförmåga och ”uthållighet”.

Dessa livsmedel tillhör en relativt ny klass av föda eller dryck som innehåller aktiva ingredienser och där avsikten är att uppnå ett syfte, exempelvis öka välbefinnandet och prestations‑, koncentrations- och reaktionsförmågan. När man äter normalt borde det egentliga behovet av dessa produkter vara obefintligt, men med intensiv marknadsföring har energidrycker blivit populära, framför allt hos ungdomar.

Livsmedelsverkets rekommendationer

Sommaren 2000 kom indikationer från olika håll att människor som blandat energidrycker med alkohol fick hjärtklappning och att ungdomar som blandat energidrycker med alkohol inte mådde speciellt bra av blandningen. Livsmedelsverket gjorde bedömningen flera år tidigare att det var okej att sälja drycken med en varningstext som avråder gravida eller ammande kvinnor samt barn från konsumtion av energidrycken.

Sommaren 2001 gick Livsmedelsverket ut med en varning till allmänheten om att energidrycker inte ska drickas som törstsläckare eller tillsammans med alkohol – detta efter medierna uppmärksammat tre dödsfall där det fanns en misstanke om att de kunde ha ett samband med att människor druckit Red Bull tillsammans med alkohol eller druckit flera burkar på kort tid.

Hösten 2006 uppmärksammades nya fall. I Läkartidningen (nr 38 2006 volym 103) skriver Mikael Lehtihet, med.dr., legitimerad läkare, medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm, Ulla Beckman Sundh, fil.kand., Statens livsmedelsverk, Uppsala, och Dan E H Andersson, med.dr., överläkare, medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm: Energidryck – farlig eller inte? Fall med svåra symtom har möjligt samband med energidryck – fler fall efterlyses.

Medicinska risker

Sommaren 2004 publicerades en pilotstudie där energidryckers påverkan på hjärtrytmen undersökts hos tio friska försökspersoner i åldern 19–30 år. Studien var ett samarbete mellan Umeå universitet, landstingen i Norrbotten och Västerbotten samt Rättsmedicinalverket. Den visar att energidryck, särskilt i kombination med alkohol och fysisk ansträngning, påverkar hjärtat – dock utan några tecken till allvarligare hjärtrytmsstörningar hos friska försökspersoner. Forskarna bakom studien manar dock till försiktighet när det gäller att blanda energidrycker med alkohol i samband med fysisk ansträngning. Framför allt gäller det personer med hjärtrytmsproblem.

I Japan anses långvarig överansträngning och stress vara en självklar orsak till plötslig, annars oförklarlig död. Taurininnehållet i japansk föda är också betydande.

Under ett antal år har det kommit rapporter om fall där energidryck har varit den gemensamma nämnaren. I Irland, med drygt fyra miljoner invånare, har deras nationella giftinformationscentral (NPIC) fått 18 förfrågningar åren 1999–2005 angående energidrycker, varav 17 av 18 patienter var symtomatiska. Symtomen var förvirring, takykardi, kramptillstånd och två dödsfall med relation till energidryck [pers. medd., N Cassidy, NPCI, februari 2006].

Under det senaste halvåret har minst tre elever i Olofstorp kollapsat efter att ha druckit energidrycker. En högstadiekille kom till skolsköterskan med så svåra bröstsmärtor att han fick åka ambulans till sjukhus. Kombinationen dåliga matvanor och stor konsumtion av energidrycker finns med i bilden av alla dessa tre fall.

Det är de två ämnena koffein och taurin som misstänks kunna ge negativa effekter på centrala nervsystemet och hjärta och kärl, och ett flertal fall av plötslig död finns rapporterade där personer druckit energidryck och haft en relativt måttlig dos av alkohol i kroppen. Fyra fall beskrivs i Läkartidningen nr 38 2006 volym 103.

Säkra produkter en del av folkhälsoarbete

Såväl forskarna som Livsmedelsverket pekar på att mer forskning behövs innan definitiva slutsatser kan dras. Livsmedelverkets råd om att energidryckerna är olämpliga som törstsläckare och som vätskeersättning vid fysisk ansträngning, samt att de är olämpliga att kombinera med alkohol, kvarstår efter denna studie. Däremot behöver burkarna inte längre märkas med varningstext, utan enligt EU:s regler så räcker det med texten ”hög koffeinhalt” och att koffeinhalten anges. Vissa märken har fortfarande varningstexten kvar, medan andra har valt att ta bort den.

Informationen till konsumenterna har försämrats och uppmaningar till energidryckstillverkarna att frivilligt märka med varningstext har inte inneburit någon förändring.

I de nationella folkhälsomålen är målområde 5 – Sunda och säkra miljöer och produkter – ingår att verka för säkra produkter. Riskerna med energidrycker och den ökade användningen som nu sker är varningssignaler som borde tas på allvar.

Marknadsföring av energidrycker har fällts

År 2000 anmälde Konsumentföreningen Stockholm Red Bull AB för vilseledande marknadsföring. I oktober 2003 kom Bedömningsnämnden för Kost-Hälsainformation (BKH) fram till att Red Bulls marknadsföring med påståenden om att drycken har en positiv inverkan på hjärt- och blodomloppet och ökar ämnesomsättningen strider mot god marknadsföringssed. Red Bull har sedan dess ändrat sitt marknadsföringsmaterial.

Tillgänglighet till energidrycker

Som vid alla former av missbruk har tillgänglighet stor betydelse. Tidigare fanns det ofta en skylt vid energidryckerna i butik med samma varning som Livsmedelsverket utfärdat – ”barn, gravida och andra personer känsliga för koffein avråds från att använda denna dryck” – men dessa skyltar finns inte längre kvar. Däremot har Coop beslutat att de uppmärksammade energidrycksshotsen inte ska tas in i Coops sortiment. Det innebär att de inte kommer att säljas i Coops butiker.

Bakom beslutet ligger en oro för att shotsen kan komma att missbrukas av ungdomar genom att det är en liten mängd dryck med höga halter av koffein och taurin. Det innebär att man lättare än med andra energidrycker kan konsumera så stora mängder att risken för bieffekter ökar dramatiskt.

Med anledning av den oroande utvecklingen vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att få bort missbruk av energidrycker?

Är statsrådet beredd att ta initiativ till åldersgräns vid försäljning av energidryck?