Åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Sveriges storstäder

Interpellationsdebatt 10 september 2020

Interpellation 2019/20:458 Åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Sveriges storstäder

av David Josefsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De kriminella gängen tar allt större mark i Göteborg. Under augusti har Göteborg drabbats av tre hänsynslösa skjutningar som kopplats ihop med varandra av polisen. Den första inträffade vid en bensinstation på Bäckebolsvägen på Hisingen den 12 augusti, då bland annat flera parkerade bilar träffades men som tur var ingen människa. 

Den andra inträffade den 20 augusti på Akkas Gata på Hisingen, då någon avlossade automateld från en bil, i vad polisen tror var en vedergällning för skjutningen den 12 augusti. En person träffades i magen men vägrar samarbeta med polisen i utredningen. 

Den tredje skjutningen skedde på Friskväderstorget natten till den 24 augusti, då flera skott bland annat gick in i en husfasad. Av ren tur träffades ingen människa. 

Enligt uppgifter i medier samma dag tror polisen att det rör sig om en konflikt mellan två kriminella gäng med stort våldskapital, och chefen för polisen i Storgöteborg beskriver det som ”en allvarlig konflikt som vi försöker parera”. Samtidigt har de kriminella gängen enligt medieuppgifter också ökat sin närvaro genom att till exempel sätta upp vägspärrar i Angered där man kontrollerar vilka som rör sig in i och ut ur området. 

Den 25 augusti larmar en anställd vid en skola i Lövgärdet polisen om att beväpnade män rört sig vid skolan. På väg hem efter arbetsdagen prejas anmälarens bil, och anmälaren blir kidnappad och misshandlad. 

Den 26 augusti placerar mörkklädda män taktiskt ut sig vid Drottningtorget i Göteborg samtidigt som företrädare för två rivaliserande gäng möts inne på ett hotell vid torget. 

Det vi har sett i Göteborg under augusti är att kriminella organisationer försöker upprätta parallella samhällsstrukturer samtidigt som skjutningar sker i öppna miljöer med uppenbar fara för annans liv och egendom. 

För drygt ett år sedan presenterade regeringen sitt 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Trots det ligger antalet skjutningar på ungefär samma nivå nu som för ett år sedan, både i Västsverige och i övriga Sverige, och de kriminella gängen blir alltmer ogenerade i hur de agerar i samhället. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka konkreta åtgärder tänker ministern vidta under hösten för att komma till rätta med den alltmer synliga organiserade grova kriminalitet som präglar våra storstäder? 
  2. Inom vilken tidsram är ministerns ambition att minska skjutningarna och det organiserade våldet i Sverige?