Åtgärder mot den ökande psykiska ohälsan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:64 Åtgärder mot den ökande psykiska ohälsan

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Jag har i en skriftlig fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi ställt frågan om han avser att förändra Försäkringskassans beslutsstöd så att det blir anpassat till den allt större gruppen personer med psykisk ohälsa med påföljande samsjuklighet. I dag får stora delar av dem som sjukskrivs med psykiatriska diagnoser avslag, och det är på grund av att en sjukskrivande läkare i dag inte kan göra en objektiv bedömning av en persons psykiska ohälsa. I svaret lyfter statsrådet fram de åtgärder som ska vidtas. Men de är omnämnda som utvecklingsområden. I dag ökar antalet sjukskrivningar med diagnosen psykisk ohälsa. Av dessa sjukskrivna är 70 procent kvinnor, och de flesta ser vi inom offentlig sektor. Vi kan inte vänta på att det ska ske utvecklingsområden; vi behöver förändringar här och nu, dels för att kunna ge arbetsgivare verktyg att se tecken innan en sjukskrivning blir verklighet och dels för att ge alla dessa kvinnor en arbetsmiljö som de kan hantera och känna sig trygga i.

Det är människor som här och nu inte kan gå till sitt arbete, och det är inte den utveckling som Sverige behöver.

Mina frågor till statsrådet Ardalan Shekarabi med anledning av ovanstående är:

 

  1. Ämnar statsrådet ta detta stora problem på allvar och göra allt han kan för att bryta trenden med alltmer ökande psykisk ohälsa?
  2. Ser statsrådet att åtgärder brådskar och att statsrådet inte kan gömma åtgärder i utredningar och utvecklingsområden?