Åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 juni 2014

Interpellation: Åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2013/14:489 av Jasenko Omanovic (S)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2013/14:489 Åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten

av Jasenko Omanovic (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Regeringen har misslyckats med sin viktigaste fråga – jobbpolitiken. Massarbetslösheten drabbar särskilt landets unga. I Västernorrland har ungdomsarbetslösheten under regeringens åtta år vid makten ökat med 45,7 procent. Samtidigt har möjligheter till studier och vidareutbildning, som skulle stärka deras ställning på arbetsmarknaden, minskat.

Ungdomsarbetslösheten är i dag så hög i Sverige att vi får bidrag från EU för att bekämpa den. Det är sju län i landet som i likhet med krisländer som Spanien, Portugal och Grekland nu omfattas av EU:s nya ungdomsgaranti. Denna garanti innebär att varje EU-land på nationell nivå ska säkerställa att alla arbetslösa unga inom fyra månader ska få ett högkvalitativt erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning. Ingen ska behöva gå passiv längre tid än så.

Att sänka skatten har inte gett fler jobb. I stället måste den svenska arbetsmarknadspolitiken förändras för att unga ska komma i arbete. Hittills har regeringen vägrat att ge unga ordentligt stöd förrän efter tre till fyra månader av arbetslöshet.

Socialdemokraterna anser att unga ska få hjälp från första dagen som arbetslös. De ska erbjudas jobb eller utbildning inom 90 dagar, och det ska införas yrkesintroduktionsjobb, som kombinerar jobb med utbildning. Dessutom behövs det både bristyrkesutbildning och fler högskoleplatser för att unga ska kunna ta de jobb som efterfrågas.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att krisstödet från EU verkligen ska leda till fler jobb och möjligheter till studier och vidareutbildning för landets unga?