Åtgärder mot butiksrån

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 februari 2009

Interpellation: Åtgärder mot butiksrån

den 23 januari

Interpellation

2008/09:275 Åtgärder mot butiksrån

av Krister Örnfjäder (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I tidningar, i radio och tv matas vi med uppgifter om olika brott; det gäller såväl våld mot människor, ekonomiska brott som brott mot butiker. Enligt uppgift blev 2008 det år då antalet anmälda butiksrån i hela landet för första gången passerade 1 000 stycken. Totalt anmäldes 1 009 butiksrån, vilket var en ökning med 25 procent jämfört med föregående år.

Ökningen av rån accelererar kraftigt och det som bara blir en notis i tidningen är en svår händelse för den personal, ägare och i vissa fall även kunder som drabbas av rånarnas framfart.

Det är därför alldeles nödvändigt att samhället snabbt agerar och träder in och på flera olika sätt ser till att man påbörjar ett arbete för att få ned antalet butiksrån. Detta måste naturligtvis ske genom flera olika insatser samtidigt. Det gäller att tänka både långsiktigt och i det korta perspektivet.

Jag ställde sommaren 2008 en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask om vad hon avser att vidta för åtgärder för att minska antalet butiksrån. Ministern svarade med att man måste utbilda fler poliser, man måste samverka mellan polisen och andra aktörer och att regeringen gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att leda arbetet med att öka just denna samverkan mellan kommunerna, polisen, andra myndigheter, näringslivet och övriga berörda organisationer.

Därutöver berörde ministern att man, parallellt med dessa åtgärder, måste arbeta för att fånga upp de ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet.

Antalet butiksrån har som jag tidigare redovisade ökat kraftigt sedan jag skrev frågan. Det är mycket värre i dag än någonsin tidigare. Men tyvärr händer det inte mycket; otryggheten för dem som arbetar inom handeln var stor tidigare och är ännu större i dag.

Det är naturligtvis viktigt både med fler poliser och med bättre samverkan i samhället. Men den stora och mest angelägna frågan är hur vi snabbt ser till att antalet presumtiva rånare minskar kraftigt.

Därutöver är det också nödvändigt att arbeta med att öka säkerheten för de anställda genom att ge säkerhetsutbildning och att skapa säkrare butiker.

Jag vill därför fråga justitieministern vilka åtgärder som ska genomföras, både ur ett kortsiktigt perspektiv och ur ett långsiktigt, för att förhindra butiksrån.