Åtgärder med anledning av Arbetsförmedlingens prognos för långtidsarbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Åtgärder med anledning av Arbetsförmedlingens prognos för långtidsarbetslösheten

Interpellation 2010/11:282 av Johansson, Ylva (S)

den 18 mars

Interpellation

2010/11:282 Åtgärder med anledning av Arbetsförmedlingens prognos för långtidsarbetslösheten

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Vi ser nu en bred uppgång på arbetsmarknaden. Men jämfört med tidigare är det svårare för långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen har därför skrivit upp prognosen för antalet deltagare i de så kallade garantierna.

Under 2010 fanns det i genomsnitt närmare 78 000 deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. Den större delen av dessa var i fas 1 och 2. I år räknar Arbetsförmedlingen med att antalet deltagare i genomsnitt blir närmare 95 000. Det betyder en ökning med ca 17 000 personer, vilket är många fler än vad Arbetsförmedlingen tidigare kalkylerat med.

Deltagarantalet ökar i alla jobb- och utvecklingsgarantins faser. Men den största ökningen sker i fas 3. Inte förrän efter 2014 räknar Arbetsförmedlingen med att det vänder. Inte heller de tilldelade ekonomiska medlen för garantierna räcker till. Det saknas ca 1 miljard, enligt Arbetsförmedlingen. Dessutom visar flera granskningar att ytterst få lämnar fas 3 för ett jobb.

Jag vill ställa följande frågor:

Vilka initiativ kommer arbetsmarknadsministern att ta med anledning av att Arbetsförmedlingen skrivit upp prognosen för antalet långtidsarbetslösa i garantierna?

Vilka konkreta åtgärder avser arbetsmarknadsministern att genomföra för att rätta till bristerna inom den förda arbetsmarknadspolitiken så att långtidsarbetslösa kan ta de jobb som växer fram?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att stävja den stora tillströmningen av långtidsarbetslösa i fas 3?