Åtgärder för industrin i Gävleborg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 december 2009

Interpellation: Åtgärder för industrin i Gävleborg

den 12 november

Interpellation

2009/10:106 Åtgärder för industrin i Gävleborg

av Raimo Pärssinen (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den rådande lågkonjunkturen har slagit hårt mot den svenska industrisektorn. Under det senaste året har vi sett tusentals varsel varje månad som nu faller ut i uppsägningar. Mitt starkt industriberoende hemlän, Gävleborg, är inget undantag och drabbas extra hårt då vi redan tidigare hade en hög arbetslöshet.

Under tidigare lågkonjunkturer har socialdemokratiska regeringar genom aktiv näringspolitik, med såväl kortsiktiga som långsiktiga insatser, kunnat parera nedgångar i industrin och bevarat en långsiktig konkurrenskraft.

Regeringen väljer tyvärr passivitet före aktivitet. I stället lägger man ansvaret på enskilda löntagare som tvingas till lönesänkningar. Många IF Metallare har fått välja mellan lönesänkning eller uppsägning i Gävleborg. Regeringen har inte lyft ett finger för att ta ansvar tillsammans med företag och fack. Behoven av ny, bredare kompetens till alla inom industrin är stora. Nu borde regeringen göra det möjligt för de anställda inom industrin att spetsa sina kunskaper till företagens och de anställdas bästa som stärker konkurrensförmågan när konjunkturen vänder. Tyvärr väljer regeringen att satsa på sänkta skatter i stället för att prioritera exportindustrin i Gävleborg.

Vi socialdemokrater lägger långtgående förslag på kompetensutveckling riktade till anställda, arbetslösa och ungdomar till gagn för nuvarande och kommande jobb i Gävleborg.

Gävleborg behöver en näringspolitik som på allvar stärker forskning och utveckling för att hävda en bred kompetens inom industrin. Branschprogram inom trä‑, pappers- och stålindustrin bör återinföras för att stärka konkurrenskraften. Tillämpad forskning är, enligt industrins egen uppfattning, en nyckel till produktutveckling med mera.

Vi behöver riktade satsningar i samverkan mellan arbetsförmedling och näringsliv innehållande yrkesutbildningar, KY, yrkeshögskola med mera för att kunna erbjuda arbetslösa ungdomar en ny chans att komma in på arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens.

Statens riskkapitalverksamhet bör ses över, den långsiktiga energiförsörjningen säkras för industrin och upphandlingssystemet ses över så att det blir mer innovativt och driver fram nya lösningar och växande företag.

Nyligen meddelades att infrastrukturinvesteringar minskas och skärs ned på grund av penningbrist! För Gävleborg innebär det att industrin inte får någon förbättring av sin transportkapacitet på miljövänlig järnväg. Dubbelspår utmed Gävleborgskusten skjuts på en oviss framtid vilket knappast förbättrar vår exportindustris framtida möjligheter. Gävle hamns ökade roll och kapacitet måste säkras genom finansiering via staten av nya järnvägspår.

Min fråga till näringsministern blir därför:

Vad vill näringsministern göra för att stärka industrins konkurrenskraft i länet?