Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 april 2019

Interpellation: Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

Interpellation 2018/19:131 av Katarina Brännström (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:131 Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

av Katarina Brännström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tiotusentals personer vistas i dag illegalt i Sverige. Bara i år och nästa år beräknas Migrationsverket överlämna över 20 000 fall till Polismyndigheten. Det handlar om personer som själva vägrar medverka till återvändandet. Polisen har svårt att verkställa utvisningsbeslut. Det finns därtill personer som vistas i landet olovligen utan att ha sökt asyl. 

Att människor som inte har rätt att vistas i landet återvänder till sina hemländer är helt avgörande för den svenska migrationspolitikens långsiktiga trovärdighet. 

Därför är det djupt olyckligt att såväl januariöverenskommelsen som regeringsförklaringen är tomma på förslag för att få återvändandet att fungera. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att färre personer ska vistas i landet utan tillstånd till det?