Åtgärder för att öka villabyggandet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 juni 2021

Interpellation: Åtgärder för att öka villabyggandet

Interpellation 2020/21:801 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2020/21:801 Åtgärder för att öka villabyggandet

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

Villabyggandet är nu på den lägsta nivån på 100 år, enligt SCB. Och det mycket låga byggande har pågått länge. Jämfört med för tio år sedan har produktionen av villor ökat med 2 procent, medan den för flerbostadshus har ökat med 137 procent, enligt statistik från SCB. Allt fler vittnar om svårigheterna att få tag på en egen villa.

Under alltför lång tid har kommunerna negligerat familjers behov av villor och andra småhus. Även i våra mellanstora städer och förorter har man planerat för fler och högre hus och prioriterat bort barn och familjer. Detta har lett till en tomtbrist som tillsammans med pandemin fört med sig skenande villapriser.

Hela sju av tio vill bo i småhus, och obalansen mellan utbudet av villor och den höga efterfrågan får nu många familjer att tänja på sin ekonomi i hopp om att vinna nästa budgivning.

Kommunerna – som äger merparten av den byggbara marken – lägger för små resurser på att planlägga marken för fler potentiella villaägare, och prioriterar vinstmaximering och höghusbyggande före medborgarnas egna vilja. För oss kristdemokrater är detta problematiskt. Människor ska kunna bo i egna hem och inte vara förpassade till höghusivern.

I tidigare debattinlägg har bostadsministern och hennes föregångare ansett att ansvaret inte ligger på dem. Det är kommunerna som planlägger. Men åtgärder för att påverka byggandet är också en fråga för staten eftersom det finns ett nationellt intresse i att underlätta för människor att kunna få tag på den form av boende som de efterfrågar. Ovanstående siffror talar för att det inte sker.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Märta Stenevi:

 

  1. Hur ser statsrådet på situationen med ett villabyggande som är det lägsta på 100 år?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka villaproduktionen i Sverige?