Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 december 2013

Interpellation: Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser

Interpellation 2013/14:192 av Ygeman, Anders (S)

den 3 december

Interpellation

2013/14:192 Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser

av Anders Ygeman (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Sju år efter att den moderatledda regeringen tillträdde ökar fortfarande utsläppen av växthusgaser från den tunga trafiken. Naturvårdsverket skriver i sitt remissvar till Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2014–2025 att regeringens klimatmål inte kommer att nås när denna plan har realiserats. Enligt nationella planen så kommer personbilstrafiken att öka med 34 procent (1,5 procent per år) och godstrafiken med 1,9 procent per år. Totalt sett leder detta i kombination med att andra verkningsfulla åtgärder för att uppnå klimatmålen saknas i planen till att målet inte nås.

Dessa varningar från Naturvårdsverket, regeringens egen expertmyndighet, är naturligtvis mycket allvarliga. Det är av största vikt att Sverige klarar av de klimatmål som vi satt upp för att klimatförändringarna som sker ska bli så lindringa som möjligt.

Jag skulle därför vilja fråga miljöministern:

1. Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att uppfylla de nationella klimatmålen?

2. Delar miljöministern Naturvårdsverkets bedömning av miljöeffekterna i förslaget till nationell plan?