Åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 mars 2010

Interpellation: Åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2009/10:272 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 3 mars

Interpellation

2009/10:272 Åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten

av Sven-Erik Österberg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är en av Europas högsta. Regeringens generella sänkning av arbetsgivaravgiften för unga har inte påverkat de ungas jobbsituation i positiv riktning. Samtidigt är reformen dyr. Varje jobb kostar staten nästan 1 miljon kronor.

Förra året gick sysselsättningen bland personer mellan 15 och 25 år ned med 4 procent, jämfört med 2008. Det visar den granskning som SCB låtit göra på uppdrag av SVT.

Samtidigt som denna åtgärd fortgår göms närmare 50 000 långtidsarbetslösa unga undan i en så kallad garanti. Statistiska underlag visar att de flesta deltagare där är passiva. Hela nio av tio får inget aktivt stöd som kan leda till jobb. Så många som 25 procent har ingen aktivitet registrerad över huvud taget.

Fel och verkningslösa åtgärder riskerar att permanenta ungdomsarbetslösheten på en mycket hög nivå. Jag vill fråga arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin:

Vilka åtgärder planerar statsrådet att genomföra för att bekämpa arbetslösheten?

Avser statsrådet att verka för att avskaffa den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga eftersom den både är dyr och verkningslös?

Vad avser statsrådet att göra för att stärka möjligheterna för de långtidsarbetslösa ungdomarna att få jobb?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de unga som deltar i garantierna ska få ett aktivt stöd som leder till jobb?