Återställande av det sociala avgiftssystemet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Återställande av det sociala avgiftssystemet

Interpellation 2011/12:404 av Omanovic, Jasenko (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:404 Återställande av det sociala avgiftssystemet

av Jasenko Omanovic (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Under de sex år som alliansregering har regerat i Sverige har det skett stora förändringar i många av våra gemensamt finansierade försäkringar. Ett tjugotal av besluten som riksdagen har fattat har direkt påverkan på försäkringar som finansieras genom sociala avgifter.

Dessa beslut, som är initierade av regeringen, har fått som följd å ena sidan försäkringar med kraftigt försämrade villkor för de försäkrade – det vill säga löntagare. Å andra sidan har detta lett till att intäkter i det sociala avgiftssystemet kraftigt överstiger utgifterna.

För att så långt som möjligt kunna dölja och vilseleda löntagare har finansministern flyttat över dessa pengar till den allmänna löneavgiften. Denna avgift är inte styrd av lagen med lagtext, utan kan disponeras av finansministern helt fritt.

Detta är en djupt orättvis politik mot Sveriges alla löntagare, politik som skapar otrygghet vid sjukdom, arbetslöshet med mera.

Min fråga till finansministern är:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att återställa sociala avgifter till det som de har varit avsedda för, när löntagare har betalat in dessa för att kunna försäkra sig vid bland annat sjukfall eller vid arbetslösheten?