Återinförande av rekommendationen om max 15 barn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 april 2014

Interpellation: Återinförande av rekommendationen om max 15 barn

Interpellation 2013/14:308 av Baylan, Ibrahim (S)

den 24 februari

Interpellation

2013/14:308 Återinförande av rekommendationen om max 15 barn

av Ibrahim Baylan (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Förskoleåldern är den viktigaste utvecklingsperioden för barn, och förskolans betydelse för barns utveckling är mycket stor. I stora barngrupper riskerar barn att komma bort och inte få den tid de behöver med personalen. Stora barngrupper leder till stress och minskad trygghet för barnen, särskilt hos de minsta barnen.

Förskolan lägger en bra grund för barns läsförmåga och intresse för läsning. Vi ser också att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan.

Dessutom riskerar stora barngrupper att leda till att personalen får en orimlig arbetsbelastning. Det minskar utrymmet för att planera, följa upp och utvärdera verksamheten.

I ljuset av de dramatiskt fallande kunskapsresultaten i PISA är det därför mycket oroande att Skolverket nu tar bort rekommendationen om max 15 barn per barngrupp – särskilt mot bakgrund av att andelen riktigt stora barngrupper, över 20 barn, ökar och har ökat med 54 procent sedan 2006.

Även om rekommendationen i dag inte följs hela vägen ut har den ändå haft betydelse som riktlinje. Ett borttagande av rekommendationen om att det bör vara max 15 barn per barngrupp i förskolan riskerar nu att leda till än större barngrupper. En sådan utveckling och försämring av kvaliteten kan vi socialdemokrater inte tolerera.

Rekommendationen om max 15 barn måste bli kvar. Det sista vi behöver är att utvecklingen mot fler stora barngrupper späs på.

För att kunna minska barngrupperna framöver behöver vi också utbilda fler förskollärare. Det är brist på förskollärare i Sverige. Enligt före detta Högskoleverkets prognos kommer det att saknas nära 20 000 förskollärare år 2030 om inte tillgången ökar. Vi socialdemokrater vill därför utbilda 1 000 fler förskollärare årligen. Utbildningsplatserna är fullt finansierade och vi avsätter 110 miljoner kronor i vårt budgetförslag.

Socialdemokraterna prioriterar investeringar i en bättre förskola och skola för barnen före stora skattesänkningar. Så ger vi alla barn en bra start i livet.

Jag vill därför fråga statsrådet Maria Arnholm följande två frågor:

Tänker statsrådet se till att rekommendationen om max 15 barn per barngrupp återinförs?

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att barngrupperna i förskolan inte ska vara större än 15 barn?