Astra Zenecas betydelse för svensk life science

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 juni 2014

Interpellation: Astra Zenecas betydelse för svensk life science

Interpellation 2013/14:467 av Ingela Nylund Watz (S)

Interpellation 2013/14:467 Astra Zenecas betydelse för svensk life science

av Ingela Nylund Watz (S)

till Näringsminister Annie Lööf (C)

 

Just nu pågår en intensiv uppvaktning av Pfizer gentemot Astra Zenecas aktieägare i syfte att genomföra ett förvärv. Bakom ambitionerna ligger sannolikt främst ambitioner att skapa en mer gynnsam skattesituation för bolaget.

Om en affär blir verklighet är det högst sannolikt att de nya ägarna kommer att söka samordningsvinster såväl när det gäller forskningen som själva läkemedelsproduktionen. I ett sådant scenario hotas Astra Zenecas verksamhet såväl i Mölndal som i Södertälje. Tusentals arbetstillfällen står på spel och den svenska life science-branschen riskerar att drabbas av ett dråpslag.

Mot denna bakgrund är det rimligt att den svenska regeringen agerar och mina frågor till näringsministern blir därför:

Vilka konsekvenser bedömer näringsministern att ett uppköp av Astra Zeneca skulle få för svensk life science?

På vilket sätt avser näringsministern och regeringen nu att agera?