Arbetsvillkor och upphandling inom taxibranschen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 24 januari

Interpellation

2013/14:247 Arbetsvillkor och upphandling inom taxibranschen

av Ali Esbati (V)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

I december uppmärksammades en indragen taxilegitimation – i praktiken ett avsked – och en disciplinär omplacering med löneavdrag inom företaget Taxi Kurir. De drabbade och deras fackförbund är övertygade om att detta har skett på grund av deras försök att organisera andra förare inom bolaget. Företaget menar att detta beror på brott mot dess interna reglemente om att man inte får tacka nej till körningar, men har inte velat redovisa sina grunder närmare. Många andra förare tycks vara överens om att detta är en bortförklaring. Den typen av antifackligt agerande borde inte accepteras på den svenska arbetsmarknaden.

Detta fall vid Taxi Kurir illustrerar oavsett en mer allmänt problematisk situation inom taxibranschen. Det finns en tydlig överetablering här, vilket syns på konsumentsidan bland annat genom märkligt höga kilometerpriser hos vissa åkare. Men problemen för de pressade förarna uppmärksammas mer sällan.

Chaufförer och fackliga företrädare vittnar om extremt långa arbetsdagar och i övrigt mycket pressade villkor.

En stor del av problematiken hänger samman med den offentliga upphandlingen av färdtjänst, som utgör en viktig del av bolagens inkomster. I Stockholmsregionen handlar det till exempel om mångmiljardbelopp. Eftersom offentliga upphandlingar inom området i all huvudsak sker till lägsta pris och marginalerna är små, är det just de bolag som inte tecknar kollektivavtal som kan vinna i konkurrensen. Detta betyder att chaufförerna får betala genom sina inkomster och arbetsvillkor. Den chaufför som tar alla färdtjänstkörningar som bolaget sänder över får väldigt svårt att få tillvaron att gå ihop.

Det offentliga måste ta ett större ansvar för att konkurrensvillkoren inom taxibranschen ska bli mindre orimliga. Jag vill mot denna bakgrund fråga arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson:

Avser ministern att vidta åtgärder för att följa upp förekomsten av antifackligt beteende inom taxinäringen?

Avser ministern att agera för att offentlig upphandling av färdtjänst ska stärka snarare än underminera kollektivavtal?