Arbetsmiljöverket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 november 2011

Interpellation: Arbetsmiljöverket

Interpellation 2011/12:105 av Pärssinen, Raimo (S)

den 10 november

Interpellation

2011/12:105 Arbetsmiljöverket

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsmarknaden i Sverige är inte statisk utan förändras i takt med omvärlden. Nya utmaningar kan skönjas eller till och med tydligt ses i trender i själva strukturen av arbetsmarknaden. Detta ställer Arbetsmiljöverket inför nya utmaningar som ibland kräver nya resurser, djupare kunskaper och förändrade arbetssätt.

Stressen och pressen i arbetslivet ökar, en starkare arbetsdelning mellan tillverkande och verksamhetsnära tjänsteföretag ställer nya krav på medarbetarna. Vi ser ökad användning av underentreprenörer, fler bemanningsföretag, mer utländsk arbetskraft, en ökning av visstidsanställda, behovsanställda som hoppar in och ut i jobb, ungdomar vars villkor kan jämföras med förra seklets daglönare och så vidare. Hot och våld i arbetslivet ökar liksom de psykosociala påfrestningarna. Riskutsatta branscher fortsätter att växa i omfattning. Allt detta ställer högre krav ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vi kan redan nu se en negativ trend på ökat antal dödsfall och arbetsskadeanmälningar.

Samhällets viktigaste verktyg i kampen för en bättre arbetsmiljö för alla är Arbetsmiljöverket. Regeringens tidigare nedskärningar av Arbetsmiljöverkets resurser rimmar illa med de nya utmaningar vi står inför. I stället för att begränsa och hålla tillbaka Arbetsmiljöverkets möjligheter att kontrollera och utveckla normer för bättre arbetsmiljöer så borde regeringen rimligtvis inse allvaret och möta den negativa utvecklingen med nya resurser.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att säkerställa en gynnsam arbetsmiljöutveckling av arbetsplatserna för de anställda i Sverige?