Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Arbetsmiljöverket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 april 2010

Interpellation: Arbetsmiljöverket

den 9 april

Interpellation

2009/10:327 Arbetsmiljöverket

av Monica Green (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Hösten 2006 beslutade regeringen att minska anslaget till Arbetsmiljöverket med omkring 160 miljoner kronor mellan 2007 och 2009.

Efter nedskärningarna har inspektionerna ute på arbetsplatserna minskat kraftigt. Jämfört med 2006, före nedskärningarna, har var fjärde inspektion försvunnit. År 2006 genomfördes drygt 28 000 inspektioner, förra året var siffran drygt 21 000.

I dag utför 30 procent färre inspektörer fler inspektioner per person än tidigare.

Med färre inspektioner ökar risken att långsiktiga skador i arbetslivet inte upptäcks.

Det kan till exempel handla om långsiktiga belastningsskador, som syns först efter 10–15 år, eller en del andra delar där man ligger under långvarig stress, som tar lång tid innan den slår ut.

Dessutom har regeringen lagt ned Arbetslivsinstitutet, vilket har inneburit att det inte finns någon samlad forskningskompetens om arbetsmiljö längre.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att säkerställa en god arbetsmiljö för alla?