Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2020

Interpellation: Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Interpellation 2019/20:177 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2019/20:177 Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

av Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

För en tid den rapporterade Sveriges Radios Ekot om att 90 procent av arbetsplatserna inom äldreomsorgen har fått anmärkningar på sin arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverket.

De brister som Arbetsmiljöverket upptäckt handlar bland annat om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, alltså att arbetsgivaren inte har undersökt och åtgärdat risker på jobbet. Och det handlar inte bara om de fysiska riskerna – som tunga lyft – utan även till exempel hur chefer hanterar personalens höga arbetsbelastning.

Självklart har arbetsgivaren ett stort ansvar för arbetsmiljön, men med så häpnadsväckande siffror måste även arbetsmarknadsministern med ansvar för just arbetsmiljöfrågor reagera med konkreta åtgärder.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra den allvarliga situationen gällande arbetsmiljön inom äldreomsorgen?