Arbetsmiljön i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:250 Arbetsmiljön i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet

av Lena Asplund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den senaste tiden har metoo-kampanjen väckt stor uppmärksamhet och riktat strålkastarljuset mot de trakasserier som kvinnor utsätts för i arbetslivet och i andra sammanhang. Över 1 700 kvinnor i försvaret har skrivit under det upprop som går under hashtaggen #givaktochbitihop och vittnat om allt från kränkande kommentarer och mobbning till våldtäkter. Kvinnorna i försvaret menar att det råder en tystnadskultur inom Försvarsmakten där anmälningar inte tas på allvar.

Från centralt håll har ÖB Micael Bydén varit befriande tydlig med att dessa kränkningar är helt oacceptabla. Men faktum kvarstår att det fortfarande finns problem att ta itu med i Försvarsmakten när det gäller kränkningar mot de kvinnor som är anställda vid myndigheten. Det är inte minst viktigt att förbättra situationen för att försvaret ska kunna rekrytera fler kvinnliga soldater, sjömän, gruppbefäl och officerare. En nyligen publicerad undersökning pekar dessutom på att det går mycket långsamt när det gäller att få fler kvinnliga anställda i försvaret.

Under hashtaggen #imaktenskorridorer har det också framkommit att det finns stora problem med sexuella trakasserier inom politiken, bland annat flera fall och vittnesmål som rör situationen på Regeringskansliet. Att ett sådant beteende återfinns på alla olika nivåer i samhället är inte överraskande, men inte desto mindre nedslående. Det är viktigt att vi börjar med oss själva och tar itu med problemen på våra egna arbetsplatser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Försvarsmakten ska kunna bli en arbetsplats fri från sexuella trakasserier dit kompetenta kvinnor vill söka sig?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att försäkra sig om att hans egen arbetsplats, Försvarsdepartementet, är en plats där det råder en sund och jämställd kultur och ett arbetsklimat fritt från trakasserier och kvinnofientlig jargong?