Arbetsmiljö

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 november 2013

Interpellation: Arbetsmiljö

Interpellation 2013/14:103 av Nilsson, Tomas (S)

den 8 november

Interpellation

2013/14:103 Arbetsmiljö

av Tomas Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsolyckor och ohälsa uppstår ofta på grund av att arbetsgivare och arbetstagare inte kan få råd från experter om hur de ska förebygga och lösa arbetsmiljöproblem. När regeringen kraftigt minskat anslagen till Arbetsmiljöverket slimmades stora delar av den verksamhet som är inriktad på att förebygga risker genom kontroll och tillsyn.

Många känner en stark oro över verkets nedskärning av verksamheten i Luleå i en tid då ekonomin i Norrbotten växer snabbast i landet, fler får arbete och näringslivet satsar miljardbelopp på framtiden. Gruvorna växer både på bredden och djupet samt att nya gruvor tillkommer. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket har beslutat att regionansvaret ska flyttas till Umeå och att Luleå blir en filial.

Vad avser arbetsmarknadsministern att vidta för åtgärder för att säkerställa att industrins behov av rådgivning, kontroll och tillsyn tillgodoses i Norrbotten och Västerbotten?