Arbetsmarknadsåtgärden Lyftet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 mars 2010

Interpellation: Arbetsmarknadsåtgärden Lyftet

den 3 mars

Interpellation

2009/10:275 Arbetsmarknadsåtgärden Lyftet

av Monica Green (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Förutom att arbetslösheten fortsätter att öka ser långtidsarbetslösheten ut att gå mot allt värre och värre siffror. Att regeringen avskaffade framgångssagan med plusjobben har de säkert ångrat många gånger och bestämde sig under hösten för att införa en lätt variant av plusjobben. Vid årsskiftet infördes ett slags praktikplatser, som kallas Lyft, för både kort- och långtidsarbetslösa personer.

Tanken är att kommuner, stat och ideella organisationer ska erbjuda praktikplatser inom bland annat miljö, skogsvård, omsorg och skola.

Syftet är att arbetslösa ska få möjlighet att hålla kontakten med arbetslivet genom Lyft. Den som får en Lyftplats får aktivitetsstöd och ska söka jobb en fjärdedel av tiden.

Tyvärr lyfter inte denna åtgärd och det är svårt att få tag på institutioner som är beredda att ta emot ytterligare praktikanter.

Det är några få kommuner, några offentliga arbetsgivare som har tagit in några praktikanter men än så länge har det inte alls kommit i gång så som det är tänkt.

Regeringens målsättning var 40 000 platser under 2010. Det har visat sig att det inte utgår någon form av handledningsstöd. Då alla arbetsplatser är så slimmade i dag är det svårt att hinna med att leda en annan person i arbetet.

SKL har därför betonat vikten av att kommuner, landsting och regioner får ersättning för sina merkostnader. Lika viktigt är att de som erbjuder praktik ska känna att det finns ett mervärde och för den enskilde är det bra om praktiken kan kombineras med andra åtgärder, till exempel utbildning. Som exempel kan tas att om en person ska röja i skogen behövs både utbildning i hur man hanterar en såg men det behövs också pengar till inköp av en såg.

Ett annat exempel kan vara att personer som ska praktisera inom äldrevården behöver få någon introduktion om palliativt förhållningssätt och kunskaper om basal vård på vård- och omsorgsboenden.

Dessutom borde de som går i Lyftet få möjlighet till utbildning på heltid eller att kunna kombinera en praktikplats med att skaffa sig en utbildning för att bli mer anställningsbar.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att Lyftet ska fungera som avsett?

Kommer arbetsmarknadsministern att verka för att kommuner och landsting får ersättning för merkostnaderna?

Kommer arbetsmarknadsministern att verka för att deltagarna i Lyftet ska kunna kombinera praktiken med en utbildning?