Arbetsmarknaden i Stockholms län

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 november 2012

Interpellation: Arbetsmarknaden i Stockholms län

Interpellation 2012/13:92 av Nylund Watz, Ingela (S)

den 6 november

Interpellation

2012/13:92 Arbetsmarknaden i Stockholms län

av Ingela Nylund Watz (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Enligt Arbetsförmedlingen i Stockholm/Gotland sker just nu en försvagning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län. Totalt var 70 700 Stockholmare utan arbete enligt statistiken från oktober månad, vilket motsvarar 6,7 procent. Antalet lediga platser minskade inom de flesta sektorerna utom Handeln.

Under det senaste året har ett stort antal personer varslats om uppsägning som en följd av Astra Zenecas nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje och St. Judes avveckling av pacemakertillverkningen i Järfälla. Sammantaget har närmare 2 000 personer berörts direkt och indirekt enbart av dessa nedläggningar.

Mot denna bakgrund är det nu mycket oroande att antalet varsel ökar i länet, exempelvis genom varslen vid Hallstaviks pappersbruk. Under september månad varslades 1 600 personer, vilket är en ökning med närmare 500 personer jämfört med samma månad föregående år.

Det ökande antalet varsel i Stockholmsregionen måste ses mot ljuset av hur andelen långtidsarbetslösa ökar, hur ungdomsarbetslösheten utvecklas och hur utanförskapet riskerar att cementeras. Från september 2011 till samma månad innevarande år har antalet personer som varit arbetslösa mer än sex månader ökat med 3 300 personer eller 10 procent. Antalet inskrivna som varit arbetslösa mer än 24 månader har sedan september 2011 ökat med 1 500 personer eller 15,4 procent i länet. Under samma period har långtidsarbetslösheten ökat med 2 000 personer eller 20,2 procent. Totalt står nu 12 000 ungdomar utanför arbetsmarknaden i länet.

I Stockholms län finns många tjänsteföretag som arbetar i industrins direkta närhet. Risken är nu uppenbar att dessa kommer att påverkas negativt av den vikande industrikonjunkturen och att arbetsmarknadsläget i regionen snabbt kan försämras ytterligare.

Mot denna bakgrund vill jag fråga näringsministern:

Vad avser näringsministern att vidta för åtgärder för att undvika att nya varsel drabbar Stockholms län?

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att stimulera framväxten av nya jobb och företag i Stockholms län?