Arbetsmarknaden för unga i landsorten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Arbetsmarknaden för unga i landsorten

Interpellation 2016/17:278 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:278 Arbetsmarknaden för unga i landsorten

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Att tidigt etablera kontakt mellan skola och näringsliv för att på så vis förbereda våra unga inför arbetslivet är av yttersta vikt.

Detta är extra angeläget på orter där det finns relativt få arbetsgivare. Genom att förbättra kontakten möjliggörs lägre trösklar från utbildning till anställning. Studie- och yrkesvägledare bör ges möjlighet att genomgå kompetenshöjande utbildningar för att unga i landsorten ska ges de yppersta förutsättningarna att lyckas i det framtida arbetslivet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström: 

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit och avser att vidta för att unga i landsorten ska få en förbättrad koppling till arbetsmarknaden?