Arbetslöshetsmålet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 februari 2019

Interpellation: Arbetslöshetsmålet

Interpellation 2018/19:39 av Jan Ericson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:39 Arbetslöshetsmålet

av Jan Ericson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Ett av regeringens tillkortakommanden den förra mandatperioden var oförmågan att, i brinnande högkonjunktur, se till att fler som stod utanför kunde träda in på arbetsmarknaden.

År 2014 gick Socialdemokraterna till val på en målsättning att Sverige år 2020 skulle ha den lägsta arbetslösheten av EU:s 28 medlemsländer. Sedan dess har utvecklingen dock gått åt rakt motsatt håll. Från september 2014 till september 2018 hade Sverige tappat från 12:e till 18:e plats i EU när det gäller låg arbetslöshet.

På frågan om målsättningen varit klok svarade finansministern i november: Jag tror att jag som en minister i en övergångsregering inte ska recensera tidigare regeringars mål.

I regeringsförklaringen den 21 januari nämndes inte arbetslöshetsmålet en enda gång av statsministern. Det förefaller alltså som att regeringen slutligen har insett det alla andra sett sedan länge: Socialdemokratisk politik kommer inte att ta oss närmare full sysselsättning.

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johanson:

 

Har ministern och regeringen övergett Socialdemokraternas mål om lägst arbetslöshet i EU till år 2020?