Arbetslöshetsförsäkring och inkomstbortfallsprincip

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 juni 2012

Interpellation: Arbetslöshetsförsäkring och inkomstbortfallsprincip

Interpellation 2011/12:415 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:415 Arbetslöshetsförsäkring och inkomstbortfallsprincip

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I en rapport till den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen som presenterades i maj 2012 framgår det att den trygghet som socialförsäkringar som sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska ge har urholkats.

Sverige hade den näst högsta ersättningsnivån i arbetslöshetförsäkringen i mitten av 2000-talet men har ramlat ned och hamnar nu under genomsnittet för OECD-länderna.

De fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco kräver att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs. I dag ligger maxersättningen från a-kassan under 50 procent av genomsnittslönen i Sverige.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Engström är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att höja taket i arbetslöshetsförsäkringen?