Arbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 november 2013

Interpellation: Arbetslösheten

den 16 oktober

Interpellation

2013/14:46 Arbetslösheten

av Raimo Pärssinen (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Jag har gjort ett antal besök hos småföretagare i Sandviken och Gävle för att diskutera och lyssna till deras behov och förslag till förändringar både när det gäller deras möjligheter att växa och frodas och om arbetsmarknadens funktionssätt.

Vårt socialdemokratiska förslag om att införa 30 dagars betalningstid mellan företag togs emot med öppna armar så att de inte behöver vara bank åt kunder som de stora företagen. Likaså förslaget om att slopa den andra sjuklöneveckan fann stort gillande.

Däremot så fanns det många åsikter om hur rekryteringar av nya medarbetare fungerar. Arbetsförmedlingens möjligheter att på ett snabbt och fungerande sätt erbjuda relevant arbetskraft fungerar inte alls tillfredsställande.

Förtroendet för förmedlingen är inte det bästa! Frågorna som ställdes till mig var varför det är så svårt att få tag i arbetslösa med rätt kompetens. Att tvinga ungdomar att förbli arbetslösa i två år innan de kan komma i fråga för att förmedlas mot jobb är svårt att förstå enligt företagarna.

Att Arbetsförmedlingen och förmedlarna är insnärjda i ett hindrande regelsystem är väl känt men det allvarliga är naturligtvis att det försvårar matchningen mellan arbetslösa och företag som söker arbetskraft.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

När ska ministern och regeringen låta arbetsförmedlarna få göra det de borde få göra, nämligen förmedla jobb i stället för att sitta och administrera arbetslösa?