Arbetslösheten i Hylte

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 november 2012

Interpellation: Arbetslösheten i Hylte

Interpellation 2012/13:93 av Nilsson, Jennie (S)

den 6 november

Interpellation

2012/13:93 Arbetslösheten i Hylte

av Jennie Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Vi har omkring 400 000 arbetslösa i landet. Siffran kan befaras öka betydligt, då stora företag som Telia, Volvo, SSAB och Astra Zeneca har varslat om uppsägningar. I deras spår kommer underleverantörer och andra mindre företag att tvingas till ännu fler varsel.

I Halland var antalet arbetslösa 9 683 personer i september. Av dem var 2 619 ungdomar. För dem ser framtiden mörk ut; i september varslades 213 personer om uppsägning, vilket är en ökning med 122 procent jämfört med september förra året. Hittills i år har 1 274 personer varslats om uppsägning, vilket är nästan tre gånger så många som under perioden januari–september 2011. Siffran överträffas bara av krisåret 2009. Samtidigt har antalet nyanmälda platser minskat kraftigt.

Detta är särskilt bekymmersamt för en liten kommun som Hylte med minskande befolkning. Kommunen har redan den näst högsta arbetslösheten i länet. Att Stora Enso stänger en pappersmaskin och minskar arbetsstyrkan med 140 personer är ett hårt slag mot kommunen, då tillverkningsindustrin står för nästan 40 procent av arbetstillfällena i kommunen.

Att hitta arbete på närliggande orter blir inte enkelt, eftersom Arla inom kort lägger ned sin osttillverkning i Falkenberg. Välkända halländska företag som Albany, Pilkington, Getinge, Lokaldelen, Greif, Carlsberg, Diab och KWA har varslat anställda om uppsägningar.

Konjunkturinstitutet rapporterade nyligen att tillväxten i den svenska ekonomin är påtagligt svagare än normalt. KI tillsammans med andra expertorgan spår betydligt lägre tillväxt och högre arbetslöshet än vad regeringen gör i sitt budgetförslag.

Regeringens åtgärder att minska arbetslösheten har hittills varit resultatlösa och antalet arbetslösa är högre än när regeringen tillträdde. Detta tillsammans med den sämre ekonomin och det stora antalet varsel inger stark oro.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att möta den alltmer oroande arbetsmarknadssituationen i Hylte och i Hallands län.