Arbetslösheten i ett europeiskt perspektiv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 maj 2013

Interpellation: Arbetslösheten i ett europeiskt perspektiv

Interpellation 2012/13:377 av Persson, Peter (S)

den 12 april

Interpellation

2012/13:377 Arbetslösheten från ett europeiskt perspektiv

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Första veckan i april hade vi socialdemokrater kongress i Göteborg. Bland det vi där beslutade fanns ett nytt ambitiöst mål för arbetslösheten: Sverige ska mellan 2014 och 2020 öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU.

I en kommentar till beslutet den 4 april säger finansministern enligt TT att han ”tror att Socialdemokraterna har satt ett mål som gör att de kommer att tvinga ut folk från arbetsmarknaden”. Finansministern tycks mena att ett siffersatt arbetslöshetsmål – även när det tydligt och klart är kopplat till ökad sysselsättning och ökat antal arbetade timmar – endast kan nås genom att människor förs bort från arbetsmarknaden.

Jag vill därför fråga finansministern:

Finns det, enligt finansministerns bedömning, något i den svenska arbetsmarknadens funktionssätt som omöjliggör att arbetslösheten sjunker under de nivåer som finns i andra europeiska länder?

Om så är fallet, avser finansministern att vidta några åtgärder mot detta?