Arbetslösa utan ersättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 mars 2012

Interpellation: Arbetslösa utan ersättning

Interpellation 2011/12:261 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 22 februari

Interpellation

2011/12:261 Arbetslösa utan ersättning

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen är drygt 120 000 arbetslösa utan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Dessa är därmed hänvisade till att söka försörjningsstöd eller få ekonomiskt stöd av familj och vänner. Detta är helt i linje med regeringens politik som bland annat kommenterats av statsminister Fredrik Reinfeldt, som på frågan om hur människor ska försörja sig när krisen uppstått och man inte har rätt till a-kassa säger:

”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor.”

Regeringen har kraftigt försämrat arbetslöshetsförsäkringen. Avgiften till försäkringen har höjts samtidigt som ersättningen sänkts. Reglerna för att kunna ta del av försäkringen har också förändrats vilket innebär att många inte klarar av att uppfylla villkoren.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att ändra arbetsvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen?

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att avgiften till arbetslöshetsförsäkringen sänks?