Arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 november 2011

Interpellation: Arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn

Interpellation 2011/12:106 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 10 november

Interpellation

2011/12:106 Arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar, och stora pensionsavgångar kommer att ske bara inom några år samtidigt som vi har en hög arbetslöshet och vi vet att inte lika många unga människor kommer ut i arbetslivet.

Sammantaget beräknas omkring 1,6 miljoner personer lämna arbetslivet av åldersskäl fram till 2025, och under samma period väntas också 44 procent av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Samtidigt ser vi att utbildningsplatserna inte fylls på omvårdnadsprogrammet. Trots att chanserna att få jobb efter godkänd omvårdnadsutbildningen är stora väljer många av de yngre att satsa på en yrkeskarriär inom helt andra yrken.

Kommuner och landsting riskerar att få betydande svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens, och mycket erfarenhet riskerar att försvinna.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta inför det arbetskraftsbehov som kommer att behövas inom några år i kommun- och landstingssektorn?