Arbetsförmedlingens överskott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 februari 2013

Interpellation: Arbetsförmedlingens överskott

Interpellation 2012/13:239 av Jonsson, Mattias (S)

den 31 januari

Interpellation

2012/13:239 Arbetsförmedlingens överskott

av Mattias Jonsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Bara för år 2012 har Arbetsförmedlingen i Göteborgsområdet återbetalat 180 miljoner kronor till statskassan. Arbetsförmedlingen själv uppger att 120 miljoner kronor av dessa hade kunnat användas till arbetsmarknadsutbildningar. Nationellt har Arbetsförmedlingen de senaste fem åren sänt tillbaka över 18 miljarder kronor till staten.

120 miljoner kronor hade räckt till 750 utbildningsplatser under ett år i Göteborgsområdet. Många företagare vittnar om att den kompetens de efterfrågar saknas på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att arbetsmarknadspolitiken inriktas på att möta dessa behov. Med 750 ytterligare utbildningsplatser hade många arbetsgivare kunna få tillgång till arbetskraft med rätt kompetens som de så väl behöver för att kunna växa.

Regeringen styr Arbetsförmedlingen via regleringsbrev. Kan det vara så att dessa regleringsbrev är så detaljerat utformade att de i för stor grad styr myndighetens arbete? Kännedomen om vilka de lokala förutsättningarna, möjligheterna och samarbetsparterna är finns lokalt, och det kan se olika ut i olika delar av landet.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är om hon mot bakgrund av det ovan anförda är villig att verka för att Arbetsförmedlingen ska kunna behålla ej utnyttjade ekonomiska medel.