Arbetsförmedlingen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 februari 2019

Interpellation: Arbetsförmedlingen

Interpellation 2018/19:17 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2018/19:17 Arbetsförmedlingen

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsförmedlingen står med betydande problem. Resultaten är låga, och de åtgärder som syftar till att få människor i arbete har kantats med stora utmaningar. Statsrådet Johanssons strategi att Arbetsförmedlingen skulle bli en matchningsspecialist har misslyckats.

Regeringens passivitet under senare år har varit anmärkningsvärd. Trots riksdagens tydliga tillkännagivanden har regeringen inte valt att agera under fyra år och genomföra de reformer som krävs för att stärka resultatstyrningen och öppna upp för nya förmedlingsaktörer.

Punkten 18 i vänsterregeringens så kallade januariöverenskommelse återupprepar mycket av det som riksdagen har signalerat i olika tillkännagivanden sedan 2014. I texten står att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och att ett nytt system baserat på LOV ska införas.

Mina frågor till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är följande:

 

1. Hur ska statsrådet införa det nya systemet?

2. Hur stora är implementeringskostnaderna?