Arbetsförmedlingen och kommunerna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 november 2019

Interpellation: Arbetsförmedlingen och kommunerna

Interpellation 2019/20:104 av Ali Esbati (V)

Interpellation 2019/20:104 Arbetsförmedlingen och kommunerna

av Ali Esbati (V)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Det pågår för närvarande en kaotisk avveckling av Arbetsförmedlingens verksamhet, redan innan den omfattande privatisering som skisseras i januariöverenskommelsen har satt igång.

Kostnaderna för detta kaos betalas av Arbetsförmedlingens personal som har fått en mycket svår arbetssituation, av många arbetslösa som redan i dag har fått svårare att ta del av Arbetsförmedlingens tjänster samt av många av landets kommuner, som ju i sista hand har ett ansvar för alla invånare i kommunen.

Ordföranden i SKL, Anders Knape (M), påpekar i en artikel att ”staten behöver också ta ansvar för sina egna verksamheter, exempelvis stoppa den reträtt från glesbygden som nu Arbetsförmedlingen gör – med kännbara negativa konsekvenser för många kommuner”.

Kommunalrådet Andreas Schönström (S) i Malmö är ännu tydligare när han kommenterar Arbetsförmedlingens kaotiska reträtt: ”Det är fördjävligt rent ut sagt det som händer. Vi räknar med att vårt försörjningsstöd ökar med 140 Mkr som en direkt effekt av att Arbetsförmedlingen skär ned.”

Samtidigt är det ännu helt öppet hur utformningen av arbetsmarknadspolitiska tjänster ska se ut i ett utlovat LOV-system, särskilt när det gäller kommuner där kommersiella aktörer inte ämnar etablera sig. Regeringen har utlovat en utredning av de juridiska svårigheterna med att kommuner ska kliva in i sådana situationer. Men de kommande ekonomiska villkoren förefaller dunkla, utöver att ”kommuners eventuella medverkan är frivillig och sker på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen”.

Regeringen och stödpartierna har först underlåtit att tillskjuta Arbetsförmedlingen nödvändiga förvaltningsanslag under innevarande år. Samtidigt har man för kommande år prioriterat stora skattesänkningar framför att ge kommunerna nödvändiga resurser för att upprätthålla en god välfärdsnivå. Ovanpå detta läggs alltså en tung börda på redan ansträngda kommunekonomier.

Mot denna bakgrund vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

  1. Avser ministern att redovisa någon bedömning av de merkostnader som situationen på Arbetsförmedlingen redan har åsamkat kommunerna genom minskad service, närvaro och förutsägbarhet?
  2. Avser regeringen att återkomma med budgetkompensation till kommunerna för dessa merkostnader och de merkostnader som kan väntas framöver i och med Arbetsförmedlingens avveckling?